โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
ข่าวประชาสัมพันธ์
กิจกรรมวันต่อต้านยาเสพติดโลก ประจำปี 2561

โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้จัด ณ โดมอเนกประสงค์โรงเรียนคอนสวรรค์ ภายใต้กรอบแนวคิด “ไทยนิยม ยั่งยืน ร่วมแก้ปัญหายาเสพติด” เพื่อปลูกฝังให้นักเรียนไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดและสิ่งมอมเมาทุกชนิด พร้อมทั้งมีส่วนร่วมในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในสถานศึกษา ชุมชน และร่วมกันสร้างสรรค์พัฒนาประเทศให้ปลอดยาเสพติดตลอดไป

                ในโอกาสนี้ โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้ทำ MOU กับสถานีตำรวจภูธรคอนสวรรค์ เพื่อร่วมกันแก้ไขและป้องกันอุบัติเหตุทางถนน สร้างวัฒนธรรมในการขับขี่ และสนองนโยบายขับขี่ปลอดภัยสวนใส่หมวกนิรภัย 100 %

โพสเมื่อ : 02 ต.ค. 2561,00:00   อ่าน 581 ครั้ง