ภาพกิจกรรม
กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2561
(8-9 พ.ค.61) โรงเรียนคอนสวรรค์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2561 โดยนายถวิล มนตรี ผอ.รร.คอนสวรรค์ เป็นประธานในพิธี ได้กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่นักเรียนเพื่อให้นักเรียน ได้รับทราบ นโยบาย แนวทางปฏิบัติ กฎ และระเบียบต่างๆ ของทางโรงเรียน พร้อมกับเป็นการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนกับเพื่อน คุณครู และโรงเรียน อย่างเหมาะสม เพื่อเป็นประโยชน์ในการใช้ชีวิตการศึกษาในรั้วม่วง-ชมพู ได้อย่างมีความสุข
โพสเมื่อ : 09 พ.ค. 2561,10:42   อ่าน 558 ครั้ง