โรงเรียนคอนสวรรค์
173 หมู่ที่ 12   ตำบลคอนสวรรค์  อำเภอคอนสวรรค์ จังหวัดชัยภูมิ 36140
เบอร์โทรศัพท์ 044-848022
สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูป กราฟ Y=eอยู่บน อักษรย่อโรงเรียน ค.ว. ภายในวงกลมกลีบบัว หมายถึง การศึกษาคือความเจริญงอกงาม