สัญลักษณ์โรงเรียน
สัญลักษณ์โรงเรียน
เป็นรูป กราฟ Y=eอยู่บน อักษรย่อโรงเรียน ค.ว. ภายในวงกลมกลีบบัว หมายถึง การศึกษาคือความเจริญงอกงาม